Dorthe Wichmand Müller

Jeg er født i 1960. Jeg har to voksne børn
og bor alene med min datter på 18 år.
Jeg er uddannet socialformidler og har en efteruddannelse på RUC i psykologi.
Jeg arbejder nu indenfor beskæftigelsesområdet, men har endvidere arbejdet bredt indenfor sociallovgivning både i privat og offentlig regi samt tidligere haft selvstændig virksomhed med forretning.

Politiske mærkesager:

Arbejdsløsheden

er stigende og de næste år vil det handle om arbejde, arbejde og arbejde! Gladsaxe kommune har rigtig mange arbejdspladser og vi har derfor alle muligheder for at sætte beskæftigelsesindsatsen på dagsordenen i de kommende år. Jeg vil arbejde for at der arbejdes målrettet og intensivt med beskæftigelsesindsatsen, så man undgår de negative sociale, personlige og økonomiske konsekvenser, som alt for ofte følger med det at være ledig.

Lighed i sundhed,

Er et område der er kommet mere og mere fokus på. Mange sygdomme er livsstilssygdomme med både fysiske og psykiske følger. Vi ved i dag at sundhed er betinget af forhold som bolig, skolegang, indkomst, situation på arbejdsmarkedet og kulturel baggrund. SF ønsker en særlig målrettet indsats for udsatte familier. Jeg vil arbejde for at forebyggelse bliver sat i centrum af kommunens tværgående sundhedsindsats.

Investere i børn og unge

Alle vores børn og unge i Gladsaxe skal have gunstige opvækstbetingelser og mulighed for at trives og udvikle sig. Den høje kvalitet af vores dagtilbud skal fastholdes og styrkes. Familier med sociale eller andre udfordringer skal støttes tidligt og der skal sættes ind med en bred indsats for både børn og forældre. Fælles folkeskole med høj faglighed og trivsel.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg vil gerne gå aktivt ind og tage ansvar for, at SF fortsat får sat fingeraftryk med SF-politik i Gladsaxe. Som borger i Gladsaxe, er det rigtig vigtigt at blive medinddraget, når kommunen skal træffe vigtige beslutninger. Det er specielt vigtigt for de borgere, som ikke altid bliver hørt. For mig er det vigtigt at være nærværende og i dialog med borgere, forvaltninger og andre politikere. Jeg vil gøre et solidt stykke politisk arbejde hvor SF´s folkesocialistiske værdier igen bliver synlige.
Jeg vil arbejde for at Gladsaxe bliver en kommune, som skaber og udvikler gode rammer af høj kvalitet for alle borgere i Gladsaxe.