Medier

 

Øget frihed og uafhængighed

Lene Svendborg (byrådsmedlem udenfor parti) mener, at alle borgere med behov for hjælp, skal kunne takke nej til teknologiske hjælpemidler.

Læs artiklen her


 

Tester for Coronasmitte

Gladsaxe vil hjælpe Region Hovedstaden med at teste borgere og medarbejdere for coronasmitte på kommunens plejecentre, botilbud og institutioner.

Læs artiklen her

 Corona og klima

Mørke klimaskyer trækker op over Gladsaxe og verden, hvis man spørger Klimarådet, ngo’erne og FN. Flere af medlemmerne af Gladsaxes Miljøudvalg er lidt mere fortrøstningsfulde.
Klimakrisen har lidt været en ”glemt” krise mens coronaen har raset. Men statsministeren og Miljøudvalget vil se handling.

 

SF-Gladsaxe holdt sin årlige generalforsamling på Gladsaxe Rådhus 21. februar 2020

Her blev partiets nye bestyrelse valgt. Formand blev Signe Ejersbo, kasserer Erik Andersen, og de øvrige medlemmer Frederik Hoedemann, Søren Boel og Leif Jørgensen. Peter Malinovsky og Holger Groganz er suppleanter.

Læs artiklen herRøgfri Idrætstid

3. februar 2020 underskrev Gladsaxe Kommune en aftale med DGI Storkøbenhavn om at hjælpe idrætsforeningerne med at indføre Røgfri Idrætstid, så børn og unge bliver skærmet fra røg, når de går til sport i Gladsaxe. På billedet ses Formand for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller og formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Katrine Skov, med den underskrevne partnerskabsaftale, der markerer starten på arbejdet med Røgfri Idrætstid i Gladsaxe.

Læs artiklen her


 

Ingen grund til at sulte

Hvert år vurderer Byrådet, hvordan vi bruger borgernes penge bedst muligt. Derfor har Byrådet valgt at justere på driften af kommunens caféer i weekenden.

Læs artiklen her


Det prioriterer vi i 2020

Grøn og bæredygtig kommune

Af Serdal Benli, medlem af Gladsaxe Byråd for Socialistisk Folkeparti

Gladsaxe skal gå foran på den grønne dagsorden. SF vil arbejde for, at den nye grønne strategi med nye CO2-mål dels bliver ambitiøs og dels sætter retningen for, hvordan Gladsaxe kan bidrage til den nationale, grønne omstilling.

Den seneste finanslov er den rødeste finanslov i mange år. Det kommer vi til at kunne mærke i Gladsaxe. Det er historisk. Ikke mindst på børneområdet, hvor vi med finansloven får sat en prop i besparelserne og får tilført penge til dagtilbudsområdet og skoleområdet. Med lovbundne minimumsnormeringer er der en bunden opgave, som vi lokalt skal levere på, og det bliver et af SF Gladsaxes centrale fokusområder i den kommende tid. Vi skal i gang med indfasningen af aftalen – og jo før des bedre.

Ved budgetforhandlingerne 2018 fik vi sat fokus på inklusion og de udfordringer, der er. Vores fokus vil fortsætte i 2020. Ved seneste budget fik vi afsat 4 mio. kr. årligt til ansættelse af flere særligt uddannede inklusionslærere for at styrke den specialpædagogiske viden og indsats i Gladsaxes folkeskoler i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov.

    Læs artiklen her


 

Gladsaxe opfordrer transportminister Benny Engelbrecht til at overdække motorvejene i de tættest beboede byområder.

 

Det bliver dyrt, siger ministeren

Læs artiklen her

 


 

 

Fra ludere og lommetyve til Gladsaxes smørhul

 

SFs nye byrådsmedlem Dorthe Wichmand Müller startede som socialformidler på Vesterbro, men kom siden til det mere trygge Gladsaxe, som hun blev så glad for, at hun også flyttede til kommunen.

Læs artiklen her

 


 

Gratis psykologhjælp til unge i Gladsaxe kommune

Der er gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25 år i Gladsaxe – ved du godt det?

Læs artiklen her