Medier

 

SF-Gladsaxe holdt sin årlige generalforsamling på Gladsaxe Rådhus 21. februar.

Her blev partiets nye bestyrelse valgt. Formand blev Signe Ejersbo, kasserer Erik Andersen, og de øvrige medlemmer Frederik Hoedemann, Søren Boel og Leif Jørgensen. Peter Malinovsky og Holger Groganz er suppleanter.

 

Læs artiklen her


 

Røgfri Idrætstid

3. februar underskrev Gladsaxe Kommune en aftale med DGI Storkøbenhavn om at hjælpe idrætsforeningerne med at indføre Røgfri Idrætstid, så børn og unge bliver skærmet fra røg, når de går til sport i Gladsaxe. På billedet ses Formand for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller og formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Katrine Skov, med den underskrevne partnerskabsaftale, der markerer starten på arbejdet med Røgfri Idrætstid i Gladsaxe.

Læs artiklen her

 


Det prioriterer vi i 2020

Grøn og bæredygtig kommune

Af Serdal Benli, medlem af Gladsaxe Byråd for Socialistisk Folkeparti

Gladsaxe skal gå foran på den grønne dagsorden. SF vil arbejde for, at den nye grønne strategi med nye CO2-mål dels bliver ambitiøs og dels sætter retningen for, hvordan Gladsaxe kan bidrage til den nationale, grønne omstilling.

Den seneste finanslov er den rødeste finanslov i mange år. Det kommer vi til at kunne mærke i Gladsaxe. Det er historisk. Ikke mindst på børneområdet, hvor vi med finansloven får sat en prop i besparelserne og får tilført penge til dagtilbudsområdet og skoleområdet. Med lovbundne minimumsnormeringer er der en bunden opgave, som vi lokalt skal levere på, og det bliver et af SF Gladsaxes centrale fokusområder i den kommende tid. Vi skal i gang med indfasningen af aftalen – og jo før des bedre.

Ved budgetforhandlingerne 2018 fik vi sat fokus på inklusion og de udfordringer, der er. Vores fokus vil fortsætte i 2020. Ved seneste budget fik vi afsat 4 mio. kr. årligt til ansættelse af flere særligt uddannede inklusionslærere for at styrke den specialpædagogiske viden og indsats i Gladsaxes folkeskoler i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov.

    Læs artiklen her


 

Protest over søndagslukning

Hundredvis af underskrifter mod lukning af pensionistcafé om søndagen afleveret til borgmesteren

Læs artiklen her

 


 

Borgermøde om ældrepolitik

De ældre var i fokus til borgermøde med Ældre Sagen og byrådspolitikere

Læs artiklen her

 

 

 


Gladsaxe opfordrer transportminister Benny Engelbrecht til at overdække motorvejene i de tættest beboede byområder.
Det bliver dyrt, siger ministeren

Læs artiklen her

 

 


 

Gratis psykologhjælp til unge i Gladsaxe kommune

Der er gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25 år i Gladsaxe – ved du godt det?

Læs artiklen her