SF Gladsaxe

-for et Gladsaxe der hænger sammen

SF Gladsaxe

SF Gladsaxe

Gladsaxedagen

Gladsaxe

Gladsaxe

Området ved Hareskoven og Bagsværd Sø

SF Gladsaxe

SF Gladsaxe

Smørmosen

En sejr for kulturen og velfærden

SF er med i budgetforliget, fordi vi vil have indflydelse, når kommunens resurser skal fordeles. Gladsaxe har en god og stabil økonomi, og årets budgetforlig rummer både mere velfærd og en 0,1 pct’s skattenedsættelse med en udgift på knapt 2,9 mio. i 2014.

SF er gået med til skattelettelsen, fordi forliget også betyder nye midler til:

– Et spillested fortrinsvis for unge med 30 mio. – et centralt ønske for SF

– Ekstra 2 mio. til en miljøindsats ud over klimatilpasning

– Flere varme hænder og støtte til pårørende til demente med 1,5 mio.

– Bedre kollektiv trafik i Mørkhøj og til Telefonfabrikken med 1,5 mio.

– Flere sociale initiativer i Værebro Park og Høje Gladsaxe med ekstra 13,5 mio.

– Særlig indsats for de unge i Jobcentret

– Flere nye handicapboliger og fortsat modernisering af de gamle.

SF sidder med ved bordet, når medarbejdernes sygefravær skal reduceres. Og med de afsatte 23 mio. til cykelstier er der nok til bedre forhold for cyklister og sikre skoleveje.

Vi har stort set de samme mål som Enhedslisten – men der skal kæmpes for dem hvert eneste år. Kære Ø, gå dog ind og kæmp sammen med SF, frem for at stå på sidelinjen og råbe op!

På vegne af SF’s byrådsgruppe

Susanne Palsig

Gruppeformand for SF

Camres hadske tone hører ikke hjemme i Gladsaxe

ThomasMonbergAf Thomas Monberg (SF), Medlem af byrådet (Bragt i Bagsværd-Søborg Bladet

Mogens Camre har nu i to debatindlæg formået at generalisere over vores muslimske medborgere på så grov en måde, at man må tro at det er hr. Camre og ikke langt største delen af de danske muslimer, der lever som for 1000 år siden.

Camre fremturer med indførelsen af særlove, jeg citerer: ’må vi gennemføre en særlovgivning, som indebærer arrestation af alle 1.700, udvisning af de 235 ikke-danske statsborgere og derpå fratagelse af statsborgerskab fra andre, som har erhvervet statsborgerskab under falske forudsætninger, så også de kan udvises’.

Ekstremisme er aldrig godt, uanset om det er i religionen med f.eks. hizbuttahrir, eller om det er politisk som her med Dansk Folkeparti og deres stenalderagtige foragt for en gruppe af vores borgere.

At Camre åbenbart på forhånd ved, hvem han kan lide og ikke lide, kun baseret på deres nationalitet eller religion, er direkte usmageligt, og siger mere om Camres person end om mennesker, der stammer fra de pågældende lande.

Jeg synes, det er rigtig ærgerligt at den debattone, som DF her ligger for dagen, skal til at fylde i Gladsaxe, blot fordi et gammelt folketingsmedlem mangler lidt opmærksomhed.

DF har som vanligt ikke andre løsningsforslag end bål og brand og formåede kun at gøre tingene værre efter 10 år ved magten. I SF kræver vi en ordentlig tone i lokaldebatten, og vi deltager aktivt i løsningerne på de problemer, som nogle af vores boligområder desværre er kommet ud i.