Poul Reher Jensen

PoulJensen49 år og dagligfar til 2 børn,  på 16 og 20 år.
Socialpædagog og navigatør.
Byrådsmedlem 1995-98 og siden 2010,
medlem af børne og undervisningsudvalget, næstfmd. i beskæftigelses- og integrations-udvalget, og formand for børn og unge-udvalget.
Formand for SF-Gladsaxe og Storkredsen
Medlem af SF siden 1987

Jeg vil gerne stille mig til rådighed som repræsentant for SF i 4 år mere. Jeg har altid været politisk engageret, og har været aktiv i SF-Gladsaxe siden 1993. Jeg har et gen, der gør sig synligt og tager styring, når jeg møder ulighed og forskelsbehandling – uanset folks sociale eller etniske oprindelse. Jeg kæmper for et samfund, hvor der sørges for de, der ikke selv kan gøre krav på deres retmæssige del af velfærden.

SF har altid været et indflydelsesparti. Det skal vi blive ved med at være. Det betyder, at der nogen gange skal sluges en kamel, og indgås forlig.

Vi har været en del af magten i Gladsaxe næsten altid, og har et godt samarbejde med Socialdemokraterne. Det skal vi blive ved med. Men vi skal også til stadighed arbejde for, at trække Socialdemokraterne vores vej.
 
I Gladsaxe har vi to områder med en stor koncentration af indbyggere.
Høje Gladsaxe og Værebro står overfor nogle sociale udfordringer.

Det er derfor vigtigt, at de boligsociale helhedsplaner bliver fulgt tæt.

Mit fokus er børn og unge. De er fremtidens medborgere.

Jeg har i den nuværende periode plads i børne- og undervisningsudvalget og beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Jeg håber, at kunne videreføre det arbejde SF gør i de to udvalg.
 
Det har stor betydning for børn og unge, at de får gode opvækstvilkår.

Det betyder, at vi skal have gode dagtilbud, skoler, klubber, og fritids-tilbud. Og der skal være et bredt udvalg af muligheder. Vi har i byrådet fokus på, at ”ingen ung må lave ingenting”. Det er ikke kun vigtigt for samfundet, at de unge får en uddannelse eller arbejde. Det er også vigtigt for dem og deres velbefindende. Der findes unge, hvis forældre aldrig har haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet. De kender ikke betydningen af at have et arbejde. Derfor skal den fritidsjob-ordning vi fik med i kommunens budget styrkes og udbredes.