Valgprogram

Programmet danner grundlag for vores bykandidaters opstilling på SF’s liste til byrådsvalget i 2013

SF har i sit valgprogram formuleret nogle visioner for Gladsaxe. SF vil arbejde for en kommune, som skaber og udvikler gode rammer af høj kvalitet for alle medborgere i Gladsaxe.

SF’s vision for Gladsaxe er en kommune, som:

  • Giver børn og unge gode opvækstvilkår
  • Får flere i arbejde
  • Tager hånd om borgere, der har brug for hjælp, herunder ældre og borgere med handicap
  • Yder en tidlig og fokuseret indsats for de dårligst stillede
  • Arbejder seriøst med integration af nydanskere
  • Gør en målrettet og langsigtet indsats for miljøet
  • Er en attraktiv arbejdsplads med mulighed for udvikling og efteruddannelse
  • Har et mangfoldigt socialt fællesskab med varierede fritids- og kulturtilbud
  • Er et godt sted at bo og arbejde
  • Er i dialog med borgerne om prioriteringer og rammer for det, vi er fælles om.

Alle beslutninger, der tages i byråd og udvalg, har direkte indflydelse på hver enkelt borgers hverdag. Kommunen er velfærdssamfundets centrum, og det er i byrådet, at kvaliteten af den kommunale service afgøres.

For SF er det vigtigt, at både borgere, brugere og medarbejdere i dialog med politikerne er med til at tage ansvar for kommunens udvikling og serviceniveau. En styrket dialog skal være med til at forbedre det politiske beslutningsgrundlag og skabe nytænkning, ejerskab og forståelse for borgernes situation.

Derfor er der brug for et stærkt SF i Gladsaxe Byråd.

Som indflydelsesparti vil SF præge velfærdssamfundets kerne, arbejde for at løse Gladsaxeborgeres problemer og forbedre den enkeltes tilværelse.

Med et stærkt SF i Gladsaxe Byråd får du politikere, der vil arbejde for en mere solidarisk fordeling af velfærden.

Klik her for at læse hele SF Gladsaxes valgprogram.