SF-Gladsaxe vælger hvert år på partiforeningens generalforsamling 8 medlemmer til Kommunalgruppen (KG).

KG’s opgave er at støtte byrådsgruppen og partiforeningens bestyrelse i kommunalpolitiske spørgsmål samt at medvirke til udviklingen af partiforeningens kommunalpolitik.

KG er rådgivende over for byrådsgruppe og bestyrelse.

KG’s valgte medlemmer, generalforsamling 2018:

  • Christian Thorning
  • Frederik Hoedeman
  • Gunnar Svendsen
  • Gunner Lund
  • Leif Jørgensen
  • Signe Ejersbo
  • Bente Hummelgaard
  • Mona Jørgensen ( har flyttet partiforening)

 

SF’s byrådsmedlemmer Serdal Benli og Dorthe Wichmand Müller samt partiforeningens formand Thomas Monberg er fødte medlemmer af KG.