Thomas Monberg

ThomasMonbergJeg er født og opvokset i Gladsaxe, og synes at man her har den perfekte kombination af land og by. 27 år gammel, medlem af SF siden 2005 og medlem af Byrådet. Jeg studerer geografi og politik & administration på RUC med henblik på at blive gymnasielærer. min fritid bruger jeg bla på at følge Brøndby og på at høre så meget musik som muligt.

Jeg genopstiller fordi et stærkt SF er en bydende nødvendighed hvis Gladsaxe skal fortsætte den gode udvikling vi i denne periode har lagt massere af grundsten til. Det er vigtigt at SF markerer sig både på de traditionelle røde og på de grønne dagsordener. Jeg mener at jeg med mit stærke fokus på klima & miljø og kulturpolitik vil skabe den balance, så vi får sat et så alsidigt hold som muligt. Som den yngste kandidat vil jeg ligeledes kunne bidrage med andre vinkler på vores udfordringer, og være med til at sikre at vi stiller et hold der også aldersmæssigt er mangfoldigt. Jeg har i Miljøudvalget bla kæmpet hårdt for at Gladsaxes CO2 udledning skulle sænkes markant, hvilket resulterede i at vi fik hævet ambitionen fra 25 til 40 % reduktion, og for at vandkvaliteten i Bagsværd Sø skulle blive bedre, hvilket nu har resulteret i en langt sundere sø. Fremtidens udfordringer med monsterregn skal mødes, og min vision er at udfordringen bruges til samtidig at gøre Gladsaxe til et grønnere og mere spændende sted at bo. I det hele taget står Gladsaxe over for en stor udfordring i forhold til hvordan vi indretter vores kommune i fremtiden. Skal det bare være typehuse, villaer, og billigt bygget etagebyggeri det hele? Nej, SF skal kæmpe for at vores boligområder er for alle, at de er grønne og åbne, og at bygningerne bliver bygget som grønt byggeri! Min uddannelse giver mig vigtige arbejdsredskaber og viden til hvordan man kan virkeliggøre dette. I dag har vi et usammenhængende kulturliv i Gladsaxe, der ikke snakker sammen eller i tilstrækkelig grad arbejder sammen om projekter og arrangementer. Jeg vil arbejde hårdt for at kommunen går foran i arbejdet med at facilitere en proces der skal samle Gladsaxes kulturliv.

Samtidig har vi en udfordring med pladsmangel til de mange foreninger og klubber, her må SF nødvendigvis gå foran for at løse den udfordring.

Spillestedet for unge skal realiseres og den off transport udbygges.

En stemme på mig er en stemme på en holdspiller, og et klart grønt og kulturelt bidrag til SFs profil.